Declarația de etică academică

Prin publicarea în IJLS autorii se angajează să respecte standardele internaționale de etică din domeniul academic. Practicile etice în domeniul publicațiilor științifice promovate de comunităţile editorilor din întreaga lume și ghidate de către Comitetul pentru Etica Publicării (COPE), sunt un atribut esențial în activitatea de publicare a IJLS.

În calitatea sa de revistă științifică care promovează cercetări interdisciplinare originale cu o metodologie clară, bine structurată și aplicată, IJLS sancționează orice tentativă de plagiat, de preluare sau asimilarea a unor rezultate științifice fără citarea autorilor sau a sursele în cauză, sau orice formă de citare incorectă sau metodologie deficitară. În cazul unor astfel de abateri de la etica academică redacția IJLS va acționa cu celeritate iar articolele ce conțin astfel de abateri de la standardele academice vor fi automat respinse, revista rezervându-și dreptul de a nu mai recepționa pe viitor niciun studiu din partea autorului sancționat. 

Protecția datelor autorilor

IJLS va evita orice conflict de interese în activitatea de publicare a manuscriselor. Comitetul științific și editorial împreună cu recenzorii colaboratorii și tot personalul implicat în activitatea de publicarea a IJLS vor păstra confidențialitatea datelor autorilor, acestea fiind utilizate strict în procesul de comunicare, fără a ajunge în posesia vreunui terț. 

Materialele respinse și nepublicate vor fi șterse din arhiva editorială a IJLS. 

IJLS recomandă autorilor să popularizeze studiile publicate în cadrul revistei cu respectarea condițiilor privind citarea corectă a revistei. După publicarea fizică a studiilor, autorii au dreptul de a le pune în circulație și în format online pentru a facilita vizibilitatea IJLS și accesibilitatea studiilor în rândul comunității științifice.