The International Journal of Levant Studies (IJLS) este revista științifică a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și  Civilizația Levantului cu sediul în București, România. Periodicul nostru are apariție anuală.

Raționamentul care a stat la baza întemeierii revistei științifice The International Journal of Levant Studies a pornit de la constatarea că studiul istoriei, arheologiei, lingvisticii, științelor, artelor, culturii și civilizației levantine, al diplomației culturale și al politicii, sociologiei și religiilor mediteraneene cu greu poate fi găsit dezbătut într-o manieră unitară în publicațiile academice existente la nivel național și internațional.

Proiectul revistei noastre  își propune să încapsuleze perspectivele experților academici contemporani care întreprind cercetări asupra Levantului pentru a oferi perspective asupra evoluțiilor actuale ale regiunii și potențiale soluții la conflicte ce au un substrat cultural istoric.

IJLS își propune elaborarea unei viziuni holistice, de perspectivă asupra regiunii, pornind de la analize specifice patrimoniului său material și imaterial, tradițiilor și miturilor religioase născute în acest areal, respectiv identificarea potențialelor conflictelor, abordate prin prisma diplomației culturale. Aceste obiective editoriale au constituit un deziderat în cercetările din România dar și din multe state central sau sud-est europene.

Teoriile din spatele științelor istorice și evoluțiile geopolitice actuale, în intersecție cu studiile practice de teren în disciplinele geologie culturală, geografie, biologie, arheologie, sociologie și etnologie, vor constitui principalele căi de evaluare și cercetare, deschise atât specialiștilor, cât și generațiilor mai tinere interesate să cunoască contextul mai larg al regiunii Levantului de a cărui stabilitate a depins întotdeauna pacea mondială. 

Agenda culturii levantine și implicarea sa globală vor fi abordate în cadrul IJLS dintr-o perspectivă interdisciplinară, care poate servi la identificarea soluțiilor la crizele actuale și la anticiparea evoluției acestora, cu scopul de a configura o viziune și o strategie pentru dezvoltarea regională durabilă, pe baza unor analize și continuități din istoria îndepărtată până în perioada modernă. 

Jurnalul pledează pentru abandonarea stereotipurilor culturale și etnice și re-consacrarea spațiului levantin ca o regiune coerentă și durabilă a cărei stabilitate este strâns dependentă de cea a culturilor și tradițiilor care compun acel areal. Revista noastră încurajează cercetarea istoriei și prezentului comunităților cu origini levantine iar impulsul nostru în acest demers provine din nevoia reală de a oferi o alternativă la lipsa de viziune și de implicare cultural-diplomatică globală cu privire la regiunea Levantului.

Temele culturale transversale și punctele convergente pe care IJLS le propune agendei cercetării științifice internaționale își pot găsi cel mai bine expresia în legăturile și rutele dintre Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Balcani și Caucaz. Aceste regiuni și-au modelat imaginea și identitatea culturală sub influența numeroaselor curente generate de Levantul biblic din trecutul îndepărtat (definit azi de spațiul geografic și cultural al Israelului, Palestinei, Egiptului, Siriei, Iordaniei, Libanului) și au coexistat sub autorități imperiale succesive. Revista încearcă să exploreze prin studiile sale crâmpeie istorice și realități prezente din bogăția culturală a acestei regiuni în care s-au perindat nenumărate popoare și care ne-au transmis până astăzi cultura, religia, filosofia, științele și democrația.