Procesul de peer-review vizează în primul rând felul în care articolul este de interes atât pentru specialiști cât și pentru public larg. Scopul este de a pune la dispoziția specialiștilor, oamenilor de știință din domenii conexe studiilor levantine, profesorilor și studenților, materiale și studii originale. 

Recenzorii vor face sugestii specifice cu privire la modul în care articolul atinge acest obiectiv. De asemenea se mai urmăresc aspecte precum:

  • dacă citările sunt reprezentative pentru literatura primară publicată.
  • dacă abstractul este reprezentativ pentru întregul articol și este suficient de succint ;i informativ.
  • dacă articolul este bine structurat și ușor de citit.
  • dacă ilustrațiile și tabelele sunt utile și bine încadrate în structura textului.

În cazul în care manuscrisul nu face parte din categoria de texte inedite, sau conține probleme evidente de metodologie, respectiv tratează un subiect în afara ariei de interes a IJLS, recenzorii IJLS pot sugera respingerea automată fără a mai intra în proces de evaluare. 

Studiile care intră în procesul de recenzare, vor fi evaluate iar recenzorii pot propune următoarele soluții: 

  • Acceptarea fără modificări (acceptare): articolul se va publica în forma predată inițial.
  • Acceptarea cu revizuiri minore (acceptare): articolul se va publica odată ce autorul a realizat corecturile sugerate.
  • Acceptare după revizuiri majore (acceptare condiționată): articolul se va publica numai dacă autorul realizează modificări recomandate de recenzori și editori.
  • Respingere condiționată: recenzorii solicită revizuirea și retrimiterea manuscrisului pentru o nouă evaluare odată ce autorii au făcut schimbările majore.
  • Respingere: articolul se va publica și nici nu va intra într-un proces de reevaluare.

Redacția va face cunoscută soluția propusă de recenzorii în urma procesului de peer-review, în termenul de cel mult 1 lună de la trimiterea studiului. Articolele acceptate vor intra în primul număr ce urmează a fi publicat.