Studiile în limba engleză se adresează redacției la adresa editorial@ijls.ro

Publicarea materialelor se face fără a se percepe taxe din partea autorilor. Studiile se transmit în format în format Microsoft WORD docx, dar și PDF. 

Redacția va răspunde în termen de 7 zile confirmând primirea manuscrisului.

Înainte de transmiterea studiilor autorii trebui să verifice concordanța cu recomandările din Ghidul pentru autori. Pentru a fi luate în considerare și incluse în procesul de peer-review trebuie să fie cercetări originale și să fie scrise într-o engleză academică.